Pasurite ujore qe rrethojne Qarkun e Shkodres

Qarku i Shkodrës krahas peisazhit të bukur malor ,kodrinor dhe fushor është i favorizuar dhe rrethohet nga të gjitha anët duke filluar nga deti që ...

Bukurite e Alpeve Shqiptare

Lugina e Valbones Vermosh Thethi Thethi Alpet Shqiptare Thethi

QPMT | Qendra Permakulture Mjedis Turizem ka statusin OJF me Vendim te Gjykate Nr.106 Dt. 20/03/2012